ஜூலை மாதம் முதல்,
உங்கள் இல்லம் தேடி, ப்ரெஷ்சான.. தரமான.. சத்தான கடல் உணவுகள்.. நியாயமான விலையில்…
சென்னையில் இருந்து ஆரம்பம்….Grand Launch in July...
Delivering Fresh.. Premium...Healthy Marine Seafoods at affordable price....
Launching from Chennai.....

Coming Soon